Nabízím

Nabízím

 • služby průvodce nelehkým životním obdobím
 • služby průvodce přirozeným těhotenstvím a přirozeným porodem, psychologická podpora a poradenství
 • osobní i párové poradenství a psychoanalyticky orientovanou terapii.


Poskytuji

 • psychologickou podporu, naslouchání bolesti, pomoc při hledání problému a sílu ho pochopit, zvládnout a zpracovat.
 • poradenství přes videohovor nebo email, pokud je pro Vás neuskutečnitelné docházet k psychologovi, nebo pokud máte obavy z příchodu do nového prostředí k neznámé osobě nebo dlouhodobě pobýváte v zahraničí, nemáte možnost vzdalovat se od na Vaší péči závislé osoby, nejste v mísní dostpnosti psychologa.

  Momentálně pracuji pouze distančně (z domova).


Problémy, s kterými se na mne můžete obrátit:

 • nemoc, umírání nebo smrt blízké osoby, různé traumatické zážitky (prožité znásilnění, pohromy, napadení , …)
 • život s dítětem s postižením
 • neshody v rodině
 • neshody v partnerství
 • zpracování comming outu, rodinné problémy homoparentálních rodin, partnerské problémy v soužití páru stejného pohlaví
 • zpracování strachu z porodu, provázení přirozeným těhotenstvím a přirozeným porodem, těhotenské psychologické poradenství a podpora
 • zpracování traumatu po ztrátě dítěte, potratu, interrupci
 • nejistota jak naložit se svým životem
 • učení se zvládat svůj život s diagnostikovanou poruchou osobnosti
 • svěřit svoje myšlenky, o kterých se můžete stydět a bát mluvit s lidmi v rodině a okolí